مزاج چیست؟

مزاج شناسی

هر فرد از ابتدای تولد طبیعت و سرشت خاص خود را دارد.این ویژگی ها در حالات رفتاری و جسمانی وی اثرگذار بوده و بهتر است شرایط تغذیه ای بر اساس این ویژگی ها تنظیم شود.در این مقاله سعی شده شرح مختصری از ویژگی های مزاج ها داده شود.

دیابت و انواع آن،درمان وپیشگیری

دیابت ملیتوس

دیابت به عنوان مرض قند در جامعه شناخته می شود.انواع دیابت که غالبا به صورت نوع یک و دو شناخته می شود.90 درصد موارد نوع دو بوده و 10 درصد نوع یک و دیابت بارداری است.

کبد چرب

کبد چرب

بیماری کبد چرب به علت سبک زندگی فعلی و کم تحرکی بسیار شایع شده.بهترین درمان کاهش وزن و پیروی از رژیم غذایی مناسب است

unnamed

پرفشاری خون

بیماری پرفشاری خون یکی از بیماری های رایج در عصر امروز است که به قاتل خاموش شهرت دارد.بی توجهی به این بیماری در دراز مدت اثرات مخربی خواهد داشت.مواظب خودتان باشید…